• 22
    mar

    Biurka nowoczesne

    Jaka jest sztuka XXI wieku? Różnorodna jak styl bycia człowieka współczesnego. Wielowymiarowa i wymykająca się jednoznacznym określeniom. Jednak jej istotę ...