Geometria zawieszenia wpływa na bezpieczeństwo jazdy samochodem

3512
0
Share:

Kierowca wsiadając do samochodu, bierze w swoje ręce kierownicę, której każdy ruch przekłada się na tor jazdy. Jeśli układ kierowniczy nie będzie prawidłowo ustawiony, wpłynie to negatywnie nie tylko na komfort jazdy, ale również na bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów. Dlatego tak ważne jest zadbanie o prawidłową geometrię wszystkich kół samochodu.

Czym jest geometria kół?

Pod pojęciem geometria zawieszenia czy kół, należy rozumieć zestaw parametrów, definiujących położenie oraz ruch koła podczas jazdy. Wpływa ona na stabilność samochodu i jego kierowalność. Określa siłę przenoszenia między oponami, a podłożem, po którym porusza się samochód.
W autach osobowych ustawienie geometrii kół stanowi w rzeczywistości kompromis, pomiędzy ustawieniami pozwalającymi na spokojne poruszanie się po prostej drodze oraz takimi, które pozwolą na dynamiczną jazdę w czasie pokonywania zakrętów.

Jak ustawić geometrię kół?

Przy jeździe na wprost kierowca doceni możliwość stabilizacji toru jazdy i zmniejszenie oporów toczenia. Wymaga to ustawienia płaszczyzny obrotu kół równolegle do osi pojazdu. Niemniej takie samo położenie kół nie będzie korzystne przy poruszaniu się samochodu po łuku. Wówczas kierowcy zależy, aby każde koło mogło poruszać się innym promieniem – większym dla kół z zewnętrznej strony łuku, a mniejszym dla wewnętrznej. Do tego opona musi utrzymywać stały kontakt z podłożem, a siły znoszenia podczas pokonywania zakrętów nie powodowały jedynie częściowego styku opony z nawierzchnią.

Geometria zawieszenia a zbieżność

Przy ustawianiu geometrii zawieszenia bardzo duże znaczenie dla uzyskania optymalnych wyników, ma właściwa zbieżność. To najważniejszy parametr geometrii kół, określający relację wzajemnego ustawienia kół przednich i tylnych. Tylko z pozoru koła są ustawione całkowicie równolegle względem siebie. W rzeczywistości kąt zbieżności wynosi od +3 do -3 stopni. Jeśli jest dodatni, koła są zbieżne, zaś w przypadku ujemnego parametru – koła będą rozbieżne.
Ustawienie rozbieżne kół wymusza na kierowcy częste korekty toru jazdy w czasie poruszania się na wprost, ale pozwoli na znacznie szybszą reakcję na zmiany toru jazdy wywołane zmianą położenia kierownicy. Dzięki temu będzie dynamiczne podczas pokonywania zakrętów. Gdy ustawione zostaną w trybie zbieżnym przednie koła pojazdu, będzie ono stabilne przy jeździe na wprost, utrzyma kierunek jazy bez nerwowości, ale z opóźnieniem wejdzie w zakręt.
W nowoczesnych samochodach można regulować zbieżność, dbając przy tym o stabilność jazdy oraz o uzyskanie mniejszych oporów toczenia czy stopnia zużycia opon. Ustawienie zbieżności kół przy autach z napędem na przednie koła może być dodatnie, zerowe lub ujemne, jeśli natomiast auto ma napęd tylny – zbieżność będzie tylko dodatnia.
Oprócz zbieżności, przy ustawianiu geometrii kół istotny będzie kąt pochylenia kół, który może wahać się w przedziale od +10 do -10 stopni. Najbardziej pożądane jest pochylenie ujemne, do 0,5 stopnia, dzięki czemu pojazd nie ma nadmiernego obciążenia łożysk piasty i nie prowadzi to do szybszego zużycia opon.

Share:
zobacz zobacz https://bestiae.pl/transformacja-przedpokoju/