Co powinna zawierać umowa z dostawcą energii elektrycznej?

1658
0
Share:

Różni sprzedawcy, różne umowy. Co powinna ona zawierać, by nie mieć problemów z egzekwowaniem swoich spraw? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urząd Regulacji Energetyki dają Ci kilka przydatnych porad.Pierwsze, o czym należy pamiętać, to fakt, że dystrybucja a sprzedaż to dwie różne rzeczy, dlatego umowy także będą się od siebie różnić. Podstawowa różnica polega na tym, że sprzedawca oferuje nam towar, jakim jest prąd, natomiast dystrybutor świadczy usługę na dostarczanie energii.
Możesz zawrzeć odrębne umowy: zakupu energii i usługi, albo podpisać kompleksową umowę. Co ważne, każda umowa sprzedażowa, powinna zawierać: ilość i moc energii, która będzie dostarczana Twojej firmie, cenę lub grupę taryfową, warunki na jakich będą wprowadzane ewentualne zmiany, ponadto informację o prawach konsumenta i odpowiedzialność każdej ze stron, za niedotrzymanie warunków umowy.
Jeśli Twoja umowa została zawarta w domu lub firmie, wówczas masz 10 dni na odstąpienie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadku, gdy stwierdzisz jakiekolwiek nieprawidłowości w rozliczeniach z nowym sprzedawcą, możesz złożyć reklamację, która powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni, chyba, że w umowie został zawarty inny termin. Dostawcy energii mogą być inną spółką niż firmy obsługujące inne usługi energetyczne.
Twoja drobiazgowość w tym przypadku jest bardzo ważna, dlatego zawsze czytaj uważnie to, co podpisujesz, by uniknąć ewentualnych nieprzyjemności.

Share: